AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. | TracLift
Zemědělská technika AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.  
PRODUKTY  
Zemědělská technika  
Rozmetadla

Rozmetadlo chlévské mrvy RUR - 60

 • rozmetadlo je určeno k rozmetání statkových hnojiv, průmyslových kalů a kompostů
 • přepravní rychlost je možná v případě vybavení dvouhadicovými brzdami 40 km/h
 • nový agresivní podávací válec zkvalitňuje rozmetání, je na něm použita dvojitá šroubovice
 • rozmetací stůl je dvoulopatkový s efektivním rozhozem 14 metrů
 • standardně je stroj vybaven mechanickým pohonem řetězových dopravníků, na přání hydraulickým posunem dna a dále hydraulickým zadním čelem, které umožňuje přepravu a rozmetání kašovitých materiálů
 • otočná oj umožňuje rozmetadlo připojit do spodního i horního závěsu traktoru
 • údržba stroje je pro obsluhu snadná, mazací místa a napínání řetězů jsou na lehko přístupných místech
 • vzduchové ústrojí brzd je zakryté v přední části rozmetadla

Rozmetadla chlévské mrvy RA - 80, RA - 100, RA - 140

 • řada rozmetadel RA přináší originální konstrukční řešení, které významně zvyšují kvalitu rozmetání, komfort obsluhy a samozřejmě spolehlivost v provozu a celkovou životnost stroje
 • univerzální rozmetadla ady RA jsou určena pro přepravu a rozmetání chlévské mrvy, kašovitých materiálů a kompostů
 • stroje řady RA jsou koncipovány jako profesionální stroje s vzájemně oddělitelným podvozkem a korbou
 • podvozek je standardně vybaven hydraulickou odstavnou nohou umožňující jednoduchou manipulaci a odstavení i plně naloženého stroje
 • odpružená tandemová náprava podvozku přináší uživateli plynulou jízdu, menší zátěž při zdolávání terénních nerovností, nízký měrný tlak na půdu a menší energetickou náročnost během provozu
 • korba je standardně opatřena dvojitým podlahovým dopravníkem se čtyřmi vysoko pevnostními řetězy, posun materiálu je zajišťován  hydraulicky u všech modelů RA, kde je zajištěna komfortní obsluha s kabiny traktoru, změnu dávky a směru pohybu  lze provést plynule pomocí regulačního ventilu, jištění posunu dna je účinně zajištěno přepouštěcím ventilem
 • rozmetaný materiál je před vstupem na rozmetací stůl zpracován dvěma podávacími válci
 • korba může být vybavena zadním hydraulicky ovládaným čelem umožňujícím přepravu kašovitých materiálů a při aplikaci zabraňuje přepadávání materiálu
 • veškeré prvky přicházející do styku s rozmetaným materiálem jsou vyrobeny z kvalitních abrazivzdorných materiálů
 • stroj je celkově jištěn centrální nedestruktivní spojkou se zvukovou signalizací. Jednotlivé pracovní orgány stroje lze samostatně vypnout a zajistit tak rychlou diagnostiku v případě vniknutí cizího tělesa či jiného poškození
 • stroje jsou standardně vybaveny unikátním rozmetacím stolem ve tvaru rozevřeného písmene "V", tento prvek zajišťuje vyrovnaný rozhoz v šířce 16m
 • převodovka rozmetacího stolu umožňuje nastavení dvou rychlostí otáčení lopatek, nižší rychlost je určena pro hrubší strukturu rozmetaného materiálu, vyšší rychlost poskytuje jemnou strukturu  rozmetaného materiálu, která je zvláště vhodná pro přihnojování luk,  pastvin a jiných porostů
 • Systém výměnných nástaveb na podvozek RA - 140 a RA-100:
  - sklápěcí nástavba dozadu, nosnost 14 tun a 10 tun
  - fekální nástavba objem 12 000 litr
  - snadná výměna pomocí odstavných noh
  - dodáváme na objednávku
Model RUR - 60 RA - 80 RA - 100 RA - 140
Užitečné zatížení (kg) 6 000 8 000 10 000 14 000
Tažný prostředek min. (kW/k) 45 / 60 60 / 80 70 / 93 120 / 160
Hmotnost (kg) 2 330 3 810 4 110 5 650
Ložná plocha (mm) 3 830 x 1 800 5 000 x 2 000 5 000 x 2 000 6 500 x 2 000
Objem korby (m3) 6 8,6 11,1 14
Dávkování (t/ha)-mechanický pohon dna 3,4 - 118      
Dávkování (t/ha)-hydraulický pohon dna 1,4 - 81 1,1 - 161 1,1 - 161 1,1 - 161
Šířka rozhozu (m) 14 16 16 16
Délka stroje (mm) 7 200 7 118 7 118 8 820
Šířka stroje (mm) 2 662 2 423 2 423 2 700
Výška stroje (mm) 2 606 2 891 2 891 3 200
Otáčky vývodového hřídele (ot/min) 540 540 540 540 (1 000)
Náprava jednoosá tandem, (BOGIE) tandem, (BOGIE) tandem, (BOGIE)
Max. přepravní rychlost (km/h) 20 / 40 20 / 40 20 / 40 30 / 40

 

Rozmetadlo
Rozmetadlo
Rozmetadlo
Rozmetadlo
Rozmetadlo
Rozmetadlo
Rozmetadlo
Rozmetadlo
Rozmetadlo
Rozmetadlo
Rozmetadlo
Rozmetadlo
Rozmetadlo
Rozmetadlo
Rozmetadlo
Rozmetadlo
Rozmetadlo
Rozmetadlo
Rozmetadlo
Rozmetadlo
Rozmetadlo